Všeobecné obchodní podmínky KolaDokola s.r.o.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti založená spotřebitelskými a jinými smlouvami mezi námi – společností KolaDokola s.r.o., se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 210 13 969, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 395600 (dále jen „my“ nebo „KolaDokola“), coby dodavatelem a Vámi, coby našimi zákazníky (dále jen „Vy“ nebo „zákazník“).

Je-li zákazníkem spotřebitel, řídí se právní vztahy neupravené těmito VOP mezi námi a zákazníkem zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

I.

Úvodní ustanovení

1.

Našim cílem je Vámza níže uvedených podmínek poskytovat služby,kdy od Vás vaše jízdní kola vykoupíme, následně je svěříme našim servisním technikům, kteří je vyčistí, zkontrolují a opraví, aby pak mohly opět vyjet do světa za novým majitelem.Pokud byste Vaše kolo chtěli jen opravit umíme to, samozřejmě,taky a rádi to naučíme i Vás.I když si myslíme, že by kolo mělo být v každé domácnosti, víme, že tomu tak vždy být nemusí nebo nemůže, a tak Vám rádi jízdní kolo i zapůjčíme. Pokud se mezi Vámi najdou stejní cyklo nadšenci, jako jsme my, určitě se Vám bude líbit i naše klubové členství. O všem se více dočtete na těchto webových stránkách (www.koladokola.cz).

2.

 1. KolaDokola Vám může pomoci zejména v následujícím:
  a ) výkup použitých jízdních kol;
  b ) prodej vykoupených jízdních kol po jejich servisu a prodej dalšího zboží;
  c ) servis jízdních kol;
  d ) půjčovna jízdních kol;
  e ) semináře, workshopy a kurzy;
  f ) prodej dárkových poukazů, na základě, kterých můžete od nás čerpat libovolné služby v rozsahu dle dárkového poukazu (dále jen „Dárkové poukazy“)
  g ) provoz našeho klubu Kolala.

3.

Ačkoliv jsme jako cyklisté mobilní (jak se dočtete dále), je místem provozu KolaDokola naše provozovna na adrese K potoku 765, Zeleneč u Pra

4.

Prodej, výkup a servis kol jakož i další služby budeme čas od času provádět i z naší mobilní prodejny (čti: KolaDokola dodávky – dále jen “mobilní prodejna“).

5.

Zpracování veškerých osobních údajů zákazníků se řídí podmínkami ochrany osobních údajů dostupnými na našich webových stránkách.

II.

Výkup jízdních kol

 1. Ať už jezdec z kola vyrostl, nebo si jen chce pořídit kolo nové, rádi od Vás Vaše použitá kola vykoupíme.
 2. Kolo přivezte k nám na prodejnu, my si jej prohlédneme a řekneme Vám, kolik jsme ochotni Vám za něj zaplatit. Pokud budete souhlasit, sepíšeme si protokol, ve kterém popíšeme stav kola a kolo od Vás vykoupíme.
 3. Výkupní cenu kola Vám zaplatíme dle dohody (kterou zaznamenáme v protokolu) buďto v hotovosti při předání nebo bankovním převodem do tří (3) pracovních dnů od předání.
 4. Pokud se na tom domluvíte předem, můžeme Vaše kolo i někde vyzvednout naší KolaDokola dodávkou.
 5. Výkup kol budeme příležitostně provádět i v naší mobilní prodejně nebo různých bezva festivalech a dalších akcích, takže pokud si nás někde povšimnete, neváhejte se za námi přijít podívat.

III.

Prodej jízdních kol

A. Uzavření kupní smlouvy

 1. Naši nabídku pravidelně upravujeme a aktualizujeme. Všechny ceny zboží a částky nákladů na dopravu jsou konečné (včetně příslušné sazby DPH). Zatím nejsme plátci DPH.
 2. Kola, která jsem vykoupili a repasovali, si můžete prohlédnout u nás v kamenné prodejně na adrese K potoku 765, Zeleneč u Prahy, v našem e-shopu na internetových stránkách (www.koladokola.cz), anebo v naší mobilní prodejně KolaDokola dodávce.
 3. Jelikož každé jízdní kolo je unikát (tj. máme ho jen jedno), jsou veškerá nabízená kola (jakož i veškeré ostatní zboží) nabízena s výhradou do vyprodání zásob. Toto nemusí být ihned vidět na internetových stránkách, takže se může stát, že kolo prodáme v kamenné prodejně a někdo si jej současně objedná na e-shopu – v takovém případě bohužel nebudeme moci objednávce na e- shopu vyhovět.
 4. V případě nákupu kola či jakéhokoliv jiného zboží (dále jen „Zboží“) skrze naše internetové stránky (www.koladokola.cz) si vybrané Zboží stiskem tlačítka „Přidat do košíku“ umístíte do Vašeho nákupního košíku.
 5. V košíku máte následně možnost vyplnit požadované údaje k Vaší objednávce a poté Vaši objednávku potvrdit.
 6. Poté, co učiníte objednávku, Vám objednávku potvrdíme my a budeme Vás o tom informovat potvrzovacím e-mailem se sdělením dodacího termínu. Doručením e-mailu, kterým potvrdíme Vaši objednávku, je mezi námi a Vámi uzavřena kupní smlouva.
 7. Pokud by náhodou již Vámi požadované Zboží nebylo k dispozici, budeme Vás o tom informovat také se domluvíme, zda budete i přesto požadovat dodání Zboží, které k dispozici máme, nebo zda Vaši objednávku celou zrušíme.

B. Cena Zboží a platební podmínky

 1. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle kupní smlouvy můžete uhradit následujícími způsoby:
  a ) v hotovosti v provozovně (kamenné prodejně) KolaDokola určenézákazníkem v objednávce;
  b ) v hotovosti v mobilní prodejně KolaDokola dodávce;
  c ) v hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce;
  d ) bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet KolaDokola: – v Kč na číslo účtu 333415845/0300 (dále jen „účet KolaDokola“);
  e ) bezhotovostně platební kartou.
 2. V případě, že budete nakupovat v naší kamenné nebo mobilní prodejně, je možné platit pouze v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou. Pokud si Zboží kupujete přímo takto u nás a sami si jej odvážíte, nemusíte nám samozřejmě platit nic za dopravu.
 3. Společně s kupní cenou nám máte povinnost zaplatit také náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.
 4. Nepožadujeme od Vás žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu.
 5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy (potvrzení Vaší objednávky námi).
 6. V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhrazovat kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet KolaDokola.
 7. Případné slevy z ceny Zboží, které nabízíme, nelze vzájemně kombinovat.
 8. Po zaplacení kupní ceny Zboží Vám vystavíme fakturu a zašleme Vám ji v elektronické podobě na Vaši elektronickou adresu, případně Vám ji při nákupu v kamenné či mobilní prodejně předáme osobně.
 9. Vlastníky Zboží se stanete zaplacením celé kupní ceny, případně převzetím Zboží, dle toho, co nastane později.
 10. Veškeré změny nabídky Zboží a změny cen jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání Zboží.
 11. Platební brána:
  • uvedení poskytovatele platební brány, společnosti Comgate, a.s. včetně odkazu na stránku: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
  • uvedení informací o platebních metodách – platby kartou a platebními tlačítky bank se základním vysvětlením průběhu platby
  https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou
  https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody

  • kontaktní údaje na společnost Comgate, a.s. včetně telefonního čísla a e-mailové adresy pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
  Comgate, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel: +420 228 224 267

C. Odstoupení od kupní smlouvy v případě nákupu Zboží v e-shopu nebo v mobilní prodejně

 1. V této části C. Vás chceme informovat o Vašem právu odstoupit od kupní smlouvy, pokud jste Zboží zakoupili na našem e-shopu nebo v mobilní prodejně (tedy pokud byla kupní smlouva uzavřena distančním způsobem nebo byla uzavřena mimo naše obchodní prostory). Pokud jste Zboží zakoupili v naší kamenné prodejně, můžete celou tuto část vesele přeskočit.
 2. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky Zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka, nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím, Zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, dodávky zvukové, nebo obrazové nahrávky, nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo dodávky novin, periodik, nebo časopisů.
 3. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odst. 2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od kupní smlouvy nám musí být zákazníkem odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 4. Pro odstoupení od kupní smlouvy může zákazníkvyužit vzorový formulář, který je přílohou těchto VOP. Odstoupení od kupní smlouvy může zákazník zasílat na adresu provozovny nebo sídla KolaDokola.
 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle části. C. odst. 3. tohoto článku VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží nám musí být vráceno včetně všech jeho součástí a příslušenství do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být vráceno nepoškozené a je-li to možné, v původním obalu. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží nám, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 6. V případě odstoupení od smlouvy dle části. C. odst. 3.tohoto článku VOPVám vrátíme peněžní prostředky, které jsme od Vás přijali, do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým jsme je od Vás přijali, resp. na stejný bankovní účet, ze kterého jsme je přijali. Jsme taktéž oprávněni vrátit plnění poskytnuté zákazníkem již při vrácení Zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím

zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, nejsme povinni vrátit přijaté peněžní prostředkydříve, než nám ZákazníkZboží vrátí nebo prokáže, že nám Zboží odeslal.

 1. Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží jsme oprávněni jednostranně započístprotiVašemu

nároku na vrácení kupní ceny.

 1. Do doby převzetí Zboží jsme oprávněni kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě Vám vrátíme kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na Vámi určenýbankovní účet.
 2. Poskytneme-li Vám společně se Zbožím dárek, je darovací smlouva mezi námi a Vámi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvyz Vaší strany, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a jste povinninám spolu se Zbožím vrátit i poskytnutý dárek.
 3. Pokud odstoupíte od kupní smlouvy neoprávněně a zašlete nám přesto Zboží zpět, nebude Zboží přijato, případně bude na Vaše náklady zasláno zpět.

D. Přeprava a dodání Zboží při nákupu Zboží v e-shopu

 1. Pokud jsme podle kupní smlouvy povinni dodat VámZboží na místo určené v objednávce, jste Vy povinni převzít Zboží při dodání.
 2. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 3. Při převzetí Zboží od přepravce jste povinni zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusíte zásilku od přepravce převzít.
 4. Dodací lhůta, pokud jeuvedena u Zboží nebo v našem potvrzení Vaší objednávky, má pouze informativní charakter a není pro KolaDokola závazná.
 5. KolaDokola nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení Zboží ať už k nim dojde z jakéhokoliv důvodu.

E. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele).
 2. KolaDokola odpovídá zákazníkovi, že Zboží při převzetí nemá vady, resp. že pokud Zboží jakékoliv vady má (jízdní kola jsou použité repasované zboží), bude na ně zákazník před uzavřením kupní smlouvy upozorněn, jakož i žeZbožímá ujednané vlastnosti, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které KolaDokola nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné, a že Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Zákazník však bere na vědomí, že i když jim před prodejem naši technici věnují prvotřídní péči, jsou námi prodávaná jízdní kola použitým zbožím a jejich vlastnosti jsou této skutečnosti úměrné.
 3. Zákazník může vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době dvou let od převzetí.V případě jízdních kol, jakož i jakéhokoliv dalšího použitého Zboží, může Zákazník vytknout vadu, která se na Zboží projeví, v době jednoho roku od převzetí.Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 4. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, jsmepovinni přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v našem sídle. Jsme povinni Vám vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvedeme datum, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamacepožadujete a Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 5. Při převzetí zboží musí zákazník bezprostředně po obdržení zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné viditelné poškození vzniklé přepravou. Zjištěné vady musí být v případě dodání Zboží přepravcem vyznačeny na dodací list a potvrzeny dopravcem, jinak nemusí být uznány. Ostatní vady zjištěné po rozbalení Zboží nám musí zákazník ihned písemně oznámit.
 6. Má-li Zboží vadu, můžete požadovat její odstranění. Podle své volby můžete požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný (zejm. v případě jízdních kol, které je každé unikátní) nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro zákazníka. KolaDokolamůže odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.
 7. Vadu odstraníme v přiměřené době po jejím vytknutí tak, abychom Vám tím nezpůsobili značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Zboží a účel, pro který jsteZboží koupili. K odstranění vady převezmemeZboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, provedeme rovněž demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradímenáklady s tím spojené.
 8. Máte právo požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
  a ) KolaDokolavadu odmítla odstranit nebo ji neodstranila v souladu se zákonem a těmito VOP,
  b ) se vada projeví opakovaně,
  c ) je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
  d ) je z prohlášení KolaDokola nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro zákazníka.
 9. Je-li vada Zboží nevýznamná, zákazníknemůže odstoupit od kupní smlouvy; má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupíte-li od kupní smlouvy, vrátíme Vám kupní cenu Zboží bez zbytečného odkladu poté, co obdržímevrácené Zboží nebo co nám prokážete, že jste nám Zboží odeslali.
 10. Vadu lze vytknout přímo u nás. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě pro Vás bližším, můžete vytknout vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
 11. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a zákazník o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s Vámi nedohodneme na delší lhůtě.
 12. Po marném uplynutí lhůty podle předchozího článku těchto VOP můžete od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 13. Jsme povinni Vám vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 14. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese K potoku 765, Zeleneč u Prahy, telefonicky na čísle +420 603 308483či elektronickou poštou na adrese info@koladokola.cz.
 15. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Pokud však neuplatníte právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, nebude Vám náhrada poskytnuta.
 16. Záruku za jakost na Zboží neposkytujeme.

IV.

Servis jízdních kol

 1. V naší kamenné prodejně, případně i v mobilní prodejně, Vám rádi opravíme Vaše jízdní kola. Samozřejmě umíme i Vaše kolo před sezónou (či kdykoliv jindy) preventivně zkontrolovat a uvést do stavu, kdy se na něj budete moci spolehnout.
 2. Předběžnou cenu servisu Vám sdělíme nejpozději při převzetí Vašeho kola, pokud není zjistitelná z našeho ceníku dostupného na těchto internetových stránkách (www.koladokola.cz) či v naší kamenné nebo mobilní prodejně. V případě, že v průběhu servisního úkonu zjistíme, že je potřeba k opravě použít náhradní díly, které jsme nepředpokládali, dáme Vám před jejich objednáním a/nebo montáží na Vaše kolo vědět a odsouhlasíme si, že s jejich použitím souhlasíte a že nám je zaplatíte. Obdobně platí i při nepředpokládaných vícepracích.
 3. Při převzetí Vašeho kola Vám také řekneme, kdy by servis měl být hotový. Tento termín je pouze orientační a není po KolaDokola závazný. Samozřejmě se však budeme snažit Vám Vaše kolo opravit co nejdříve a ideálně orientační termín opravy i předstihnout. O tom, že je servis hotový, Vás budeme informovat na Vámi uvedený kontakt (e-mail, telefon).
 4. Při převzetí Vašeho kola do servisu spolu sepíšeme „Servisní list“, ve kterém uvedeme, co bude předmětem servisu. Na jeho základě Vám pak Vaše kolo i předáme zpět, takže jej, prosíme, neztraťte.
 5. Pokud budeme servis provádět v naší mobilní prodejně (tj. mimo naše obchodní prostory) platí obdobně čl. III. bod C. těchto VOP s tím, že Vaše právo odstoupit zaniká, pokud jsme již servis provedli. Tento článek VOP proto prosíme, považujte za poučení ve smyslu ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku.
 6. Na úhradu ceny servisu se obdobně uplatní ustanovení čl. III. bod B. těchto VOP.

V.

Půjčovna jízdních kol

 1. Jak jsme psali již na začátku, KolaDokola nabízí i možnost si kolo vypůjčit, a to včetně nabízeného příslušenství, jako např. helmy (dále jen „Vybavení“). Tyto VOP proto upravují i práva a povinnosti vzniklá v souvislosti nebo na základě smlouvy o nájmu věci movité (Vybavení, tj. jízdního kola a příslušenství), uzavřené mezi námi, jakožto pronajímatelem, a Vámi, jakožto nájemcem.
 2. K předání Vybavení zákazníkovi, stejně tak vrácení KolaDokola, dochází na naší kamenné prodejně, není-li dohodnuto se zákazníkem jinak. V případě dodání Vybavení mimo naši kamennou prodejnu se obdobně uplatní ustanovení o přepravě a dodání Zboží dle čl. III. bod D. těchto VOP.
 3. Na práva z vadného plnění se obdobně uplatní ustanovení čl. III. bod E. těchto VOPa na odstoupení od smlouvy o vypůjčení Vybavení se obdobně uplatní ustanovení čl. III. bod C. těchto VOP. Na úhradu ceny zapůjčení Vybavení se obdobně uplatní ustanovení čl. III. bod B. těchto VOP.

VI.

Workshopy

 1. KolaDokola pořádá pro cyklonadšence i různé semináře, workshopy, kurzy a jiné podobné akce (dále souhrnně jen „Workshopy“). Tyto VOP tak upravují i podmínky nákupu Workshopů, resp. „vstupenek“ na Workshopy, ať již v naší kamenné či pojízdné prodejně, tak i přes náš e-shop (www.koladokola.cz).
 2. Pro nákup Workshopu se obdobně uplatní ustanovení čl. III. bod A. těchto VOP.V popisu daného Workshopu bude vždy obecný popis obsahu Workshopu. V popisu bude zpravidla uvedeno i datum a místo konání Workshopu.Na úhradu ceny Workshopu se obdobně uplatní ustanovení čl. III. bod B. těchto VOP.
 3. Pokud není uvedeno jinak, kupuje se Workshop vždy na konkrétní termín jeho konání. S výjimkou odstoupení od smlouvy o zakoupení Workshopu, na které se obdobně uplatní ustanovení čl. III. bod C. těchto VOP, platí, že pokud se v daný čas nedostavíte na stanovené místo konání Workshopu, uhrazená částka propadá.
 4. Pokud není uvedeno jinak, je cena Workshopu uvedena za účast jedné osoby (alternativně: jedné dospělé osoby společně s osobou mladší 18ti let).
 5. Pokud se zakoupeného Workshopu nebudete moci v konkrétním termínu zúčastnit, obraťte se na nás a my uděláme vše, co bude v našich silách, abyste byli přehlášení na stejný či obdobný Workshop v jiném termínu. Nemůžeme Vám to však garantovat.
 6. Na základě individuální domluvy se můžeme dohodnout i na organizaci Workshopu, který nemáme v oficiální nabídce. Pro domluvu takové akce, včetně všech jejích podmínek (včetně cenových), se na nás neváhejte obrátit.

VII.

Dárkové poukazy

 1. Buďto přímo u nás v kamenné či mobilní prodejně nebo prostřednictvím těchto webových stránek (www.koladokola.cz)zakoupit Dárkový poukaz. Ten, kdo se nám Dárkovým poukazem prokáže, se stává zákazníkem a je oprávněn čerpat naše služby v rozsahu dle Dárkového poukazu, a to po dobu platnosti Dárkového poukazu. Doba platnosti Dárkového poukazu je na Dárkovém poukazu uvedena a po jejím uplynutí již není možné jej u nás uplatnit.
 2. Dárkový poukaz opravňuje zákazníka k čerpání služeb v rozsahu dle Dárkového poukazu, tj. zákazník si může jak v naší kamenné či mobilní prodejně, tak v našem e-shopu (www.koladokola.cz), zakoupit Zboží, nechat servisovat kolo, zapůjčit Vybavení, přihlásit se na Workshop, prostě a jednoduše požadovat po nás plnění v částce uvedené na Dárkovém poukazu. V případě, že budete požadovat poskytnutí plnění, jehož cena je nižší než hodnota Dárkového poukazu, jste oprávněni zbytkovou hodnotu Dárkového poukazu po dobu jeho platnosti uplatnit kdykoliv v budoucnu. V případě, že je budete požadovatplnění, jehož cena je vyšší než (zbytková) hodnota Dárkového poukazu (např. si budete chtít zakoupit kolo s vyšší cenou, než jaká je hodnota Dárkového poukazu), jste povinni nám uhradit rozdíl mezi cenou plnění a (zbytkovou) hodnotou Dárkového poukazu.
 3. Po částečném využití Dárkového poukazu je Dárkový poukaz nepřenositelný, tj. jeho zbytkovou hodnotu nemůže čerpat osoba odlišná od zákazníka, který Dárkový poukaz již částečně využil.
 4. Dárkový poukaz lze využít po dobu 12 měsíců od data jeho zakoupení. Po uplynutí doby platnosti Dárkového poukazu jeho nevyčerpaná částka propadá.Vyplacení jeho hodnoty v hotovosti není možné.

VIII.

Ochrana spotřebitele

 1. V případě, že dojde mezi KolaDokola a zákazníkem jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

X.

Změny VOP a závěrečná ustanovení

 1. KolaDokola si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu těchto VOP. Na zákazníka se vztahují VOP platné a účinné v době, kdy započne poskytování plnění dle těchto VOP. Od těchto VOP se zákazník a KolaDokola mohou odchýlit pouze v písemné formě.
 2. Zákazník může změnu VOP odmítnout a vypovědět smluvně zajištěné poskytování plnění do tří měsíců od účinnosti změn, bez udání důvodu. Výpověď je účinná k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bude doručena KolaDokola. Je-li doručena méně než deset dní před koncem měsíce, je účinná k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po doručení.
 3. Na práva a povinnosti těmito VOP neupravená se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku a je-li zákazník spotřebitelem, tak i příslušná ustanovení zákona o ochraně spotřebitele.
 4. Toto znění VOP nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 3. 2024.